Obsługa geodezyjna budowy budynku Polskiej Stacji Antarktycznej

W listopadzie 2021 roku rozpoczęliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego,
w sezonie 2021/22,  zaprojektowanego przez

Kuryłowicz & Associates Architecture Studio

Polska Stacja stanowi wizytówkę Polski, a także tymczasowy dom dla polskich naukowców i pracowników technicznych w jednym z najbardziej niedostępnych rejonów świata.

Trudne a czasami wręcz ekstremalnie trudne warunki pogodowe, a także poziom skomplikowania realizowanego budynku (elementy posadowione pod różnymi kątami w pionie i poziomie) oraz brak infrastruktury technicznej na miejscu realizacji, potwierdza że sprostamy każdemu powierzonemu nam zadaniu geodezyjnemu.